ארכיון תג: refugees

ילדים פליטים Children Refugees

Sesame Street visits children at Jordan refugee camp

לראות פליטים, זה דבר ששובר את הלב. לראות ילדים פליטים, זה מרסק את הלב לרסיסים.

Seeing refugees is heart-breaking. Seeing refugee children, crushes the heart to pieces.

פליטות זה דבר נורא. כבת להורים שורדי שואה, שהיו פליטים עד שהקימו את ביתם בארץ, כואב לי הלב לראות אנשים סובלים. זה כל הזמן בא בגלים ולא נפסק. כל דור והפליטים שלו. משהו צריך להשתנות. להפסק.

Being a refugee is terrible. As a daughter to surviving Holocaust parents who were refugees until they set up their home in Israel, it pains me to see people suffering. It keeps coming all the time in waves and never stops. Every generation and its refugees. Something needs to change. To stop.

How Sesame Workshop's Muppets are teaching emotional coping tactics to children

מלא כסף נשפך בעבר ובהווה על שימור מצב הפליטים. כסף מבוזבז, שאינו פותר את הבעיה, אלא מנציח אותה. איני יכולה שלא לתהות מדוע אין פותרים את מצבם. מדוע אין מתכננים ומכינים תוכנית למיגור הפליטות? למה לא לאפשר לפליטים לחיות חיים נורמליים?

A lot of money has been spilled (and still is) on preserving refugee status. Wasted money, which does not solve the problem, but perpetuates it. I can't help but wonder why their situation is not resolved. Why are there no plans and strategies for eliminating emissions? Why not allow refugees to live a normal life?

איזה עתיד יש לפליטים הללו? איזה עתיד יש לילדיהם? איזה מין עולם אנחנו מאפשרים?

What future do these refugees have? What future does their children have? What kind of world do we allow?

The new Muppets for Sesame Workshop’s show aimed at Syrian refugee children

 

במשפט אחד:

אפשר היה לפתור את זה בהנף יד, ממש בהנף יד.

 

In one sentence:

It could be solved with a with a wave of a hand, just with a with a wave of a hand.