ארכיון תג: Remembrance poppy

הממלכה זוכרת The Kingdom Remembers

סופשבוע של זכרון

Remembrance Weekend

אנדרטה עם זרים למרגלותיה A monument with wreaths at its foot

אנדרטה עם זרים למרגלותיה   A monument with wreaths at its foot

משנכנס נובמבר, מתכנסת הממלכה בטקסים לזכר חללי המלחמות, קונצרטים מיוחדים נערכים ואף משחזרים קרבות מפורסמים. יש להם מסורת לגויים, כזו שאינה מלה נרדפת לדת דוקא, כמו אצלנו. האוירה היא של כיבוד העבר וההווה, כי גם בימינו נמצאים לוחמיהם מעבר לים למען השכן שלום. לא שזה מצליח כל כך, אך זה כבר נתון לדיון שונה.

As November arrives, the kingdom is gathering in wartime memorial ceremonies, special concerts are being held and even recreating famous battles. These gentiles have a tradition, one that is not synonymous with religion, as we do. The atmosphere is of respect for the past and present, because even in our days their fighters are overseas for the sake of making peace. Not that it's so successful, but it's another discussion.

הפּוֹפּים נראים על כל צעד ושעל: אנשים עונדים אותם על דש הבגד, אנדרטאות מתכסות בזריהם ואפילו בחנות המזכרות בסטונהנג' מצאתי אותם. קניתי, שתהיה לי מזכרת, יחד עם הכבשה המסמלת את גבעות סולסברי עליהן שוכנות האבנים הענקיות.

The poppies are seen every step of the way: people wear them on their lapel garment, the monuments are covered with wreaths, and even in the souvenir shop in Stonehenge I found them. I bought a souvenir, along with the sheep that symbolizes the Salisbury hills on which the huge stones reside.

שלא כמו אצלנו, אין צפירה שעוצרת את הכל ואנשים אינם עומדים דום ברחוב, אך פעמוני הכנסיות מצלצלים ובמשרדים יש כאלה המכבדים את זכר הנספים בקימה בדיוק בשעה 11 ועמידה למשך שתי דקות תמימות. ברשתות השידור משדרים את צלצול הפעמונים במקום את החדשות.

Unlike us, there is no siren that stops everything and people are not standing still in the street, but the church bells are ringing and in the offices there are some who respect the memory of the perpetrators at exactly 11am and stand for a full two minutes. At that time, the broadcast networks play the bells' ringing instead of the news.

השיא יהיה היום: בעוד שעתיים (אצלנו, בישראל, תהיה השעה 13), יתקיים באנדרטה שבמרכז לונדון, טקס זכרון (Remembrance Sunday), במהלכו תניח המלכה זר ואחר כך תשתתף בטקס בווייטהול. מדהים איך אשה בגילה מתרוצצת מטקס לטקס במקום להעביר את ימיה בנמנום ובמנוחה. אני מלאת כבוד אליה ומאחלת לה בריאות ואריכות ימים. הממלכה אוהבת אותה.

The highlight will be today: in two hours (at us, in Israel, it will be 13), there will be a remembrance ceremony (Remembrance Sunday) at a memorial monument in central London, during which the Queen will lay a wreath and then attend a ceremony at Whitehall. It is amazing how a woman her age runs from ceremony to ceremony instead of spending her days with napping and resting. I respect her and wish her health and longevity. The kingdom loves her.

בית קברות ליד כנסיה בסורביטון   A cemetery near a church in Surbiton

בית קברות ליד כנסיה בסורביטון   A cemetery near a church in Surbiton

הרדיו משדר רגיל. אין אצלם יום של שירי זכרון, כמו אצלנו. בערב צפוי לנו קונצרט רב הוד ואמנים, גם רוד סטיוארט יופיע בו. אני מלאת ציפיה.

The radio transmits as usual. They don't have a day of memory songs, as we do. In the evening we are expected to have a big concert with artists, Rod Stewart will also be performing, and I am mostly anticipating.

נבירות Diggings:

  1. In Flanders Fields ויקיפדיה
  2. בשדות פלנדריה ויקיפדיה
  3. Gallipoli Movie Ending יוטיוב
  4. Remembrance in London 2012  באתר http://www.visitlondon.com  site

 

זרים באנדרטה בברייטון  Wreaths at a memorial in Brighton

זרים באנדרטה בברייטון   Wreaths at a memorial in Brighton