ארכיון תג: Ron Arad

רון ארד 33 שנים   Ron Arad 33 sears

A Year Ago: Looking Back at Ron Arad Falling into Enemy Hands

33 שנים לנפילתו של רון ארד בשבי, הפצע עדיין פתוח.

33 years into Ron Arad's capture, the wound is still open.

באיחור של יום A Day Late

בועז שרעבי – כשתבוא

Boaz Shar'abi – When You Return

בתחזית אמרו אתמול שהיום יהיו טפטופים בצפון. אז אמרו. אף טיפת מים לא ירדה מהשמיים. שום כלום.

The forecast said yesterday that there will be dripping in the north. So they said. Not even a single drop of water fell from the sky. Gurnisht.

הלילות כבר קרירים, אם כי עדיין אינם מצריכים להטריח את שמיכת הפוך. שמיכת הצמר מספיקה בינתיים, מה עוד שמתכרבלות בשתיים וזה מחמם.

The nights are quite chilly, although they don't require bothering the duvet yet.  The woollen blanket is enough for the time being, as we are snuggling and it warms us.

לפי חשרת העבים המתגבשת בשמיים, נראה שהגשם המובטח אולי ירד מחר, באיחור של יום. אולי גם יזכירו מחר, באיחור של יום, את הנווט רון ארד, שהיום מלאו 31 שנים לנפילתו בשבי.

According to the gathering of thick clouds in the sky, it seems that the promised rain might fall tomorrow, a day late. Perhaps the media will also mention tomorrow, a day late, our pilot navigator Ron Arad, who served as a weapon systems officer (WSO) when he was captured 31 years ago.

הטייס שניסה לחלץ את רון ארד: "המשימה לא הושלמה"

The pilot who tried to rescue Ron Arad: "Mission incomplete"