ארכיון תג: Samba

בשבחי הסמבה Praise the Samba

Pauline Croze – Samba saravah

In memory of Pierre Barouh who sang it first

ישנה מוזיקה שמהצליל הראשון שלה אני נשבית בקסמה. איני זוכרת מהו שיר הסמבה הראשון ששמעתי בחיי, אך אני יודעת שזה היה בגיל מאוד צעיר.

There is music which from its first sound I get captivated by its charm. I can't remember what the first samba song I ever heard is, but I know that it was in a very early age.

בשבילי, סמבה זו שמחת חיים. כשמצב הרוח קצת שפוף – אני שמה סמבה ועפה עם זה ואז הנפש מתרוננת ושמחה. אין כמו הסמבה לרומם את הנפש והגוף.

For me, samba is the joy of life. When my mood is a bit low – I play the samba and fly with the sounds. Then, the spirit gets high and the soul is happy. There isn't like the samba to lift one's spirit and body.

Jorge Ben Jor – Filho Maravilha

סמבה זו מוזיקה שעושה טוב על הלב וחשק לרגליים לרקוד. אי אפשר להשאר אדישות למשמע צליליה, אלא אם כן אין לכן ענין במוזיקה. מבחינתי, אם אין מוזיקה – אין חיים. מי שאינה אוהבת לרקוד – אינה אוהבת לחיות. אין כמו הסמבה לשמח את הלב.

Samba is a kind of music that makes one heart sing and the legs to dance. One can't stay indifferent when hearing its sounds, unless you are not interested in music. As far as I'm concerned, no music – no life. Those who don't like to dance – don't like to live. There's nothing like the samba to make one's heart joyful.

Gal Costa – Samba Do Avião

אם לא רקדתן לצלילי השירים, מה אומר ומה אדבר? אולי השיר הבא יקים אתכן על רגליכן ויגרום לכן לפזז?

If you didn't dance to the sounds of the songs, what can I say? Perhaps the next song will make you rise on your feet and dance?

Jorge Ben jor – Taj Mahal

אריק איינשטיין – בשבחי הסמבה

משנכנס אדר מרבין בשמחה When Adar Derives Joy Increase

וגם בששון…

And Bliss Too…

 

אני אוהבת את החודש הזה. קודם כל, יש את הפריחה העדינה של עצי ההדר ואת החמימות הנעימה של שלהי החורף ותחילת האביב. הנפש המכונסת בחורף, יוצאת אל האור ומתרחבת בשמחה. יש חשק גדול לרקוד ולשיר. בעיקר מוזיקה ברזילאית 😉

I love this month. First of all, there is this delicate flowering of citrus trees and the pleasant warmth of the end of winter and the beginning of spring. The soul gathered in the winter, exits to the light and expands happily. There is a great desire to dance and sing. Mainly Brazilian music 😉

ז'ורז'י בן ז'ורפילו מאראוילה

Jorge Ben Jor – Filho Maravilha

השתא, לא היה לנו מי-יודעת-מה חורף ורוב הזמן היה חמים ונעים, מלבד אותה סופה עם השלג המדהים בירושלים וסביבותיה. אולי א-לוקימה ריחמה על אלה שידם לא היתה משגת לחמם ובעיקר על חסרי הבית המתגוללים ברחוב ומנעה מהם ברוב חסדה את פגעי מזג האויר.

This year, we did not have much of a winter and most of the time it was warm and pleasant, except for that storm with the amazing snow in and around Jerusalem. Perhaps the G-ddest had mercy on those who could not afford to heat, and especially the homeless who were roaming the street, and with her graceful attitude prevented them from the strikes of the weather.

טום ג'ובים ומילצ'ה – המים של מארס

Tom Jobim & Miúcha – Aguas de Março (Waters of March)


אביב זה כיף! מעולם לא הבנתי (וכנראה גם לא אבין הלאה) את אלה המעדיפים את החורף, את הקור ואת הגשם, הברקים והרעמים. אני מניחה שזה ענין של טעם, אך תמיד חיפשתי אשה עם נפש אביבית, האוהבת את החום והאור.

Spring is fun! I never understood (and probably will not understand in the further on) thosewho prefer winter, the cold and the rain, the lightning and thunder. I suppose it's a matter of taste, but I've always been looking for a woman with a springlike soul who loves the heat and the light.

אסטרוד ז'ילברטוcanto de ossanha

Astrud Gilbertocanto de ossanha

ואחרי האביב, יגיע הקיץ הנפלא. יש למה לצפות!

And after spring, the wonderful summer will come. There's something to look forward to!

Matt BiancoSummer Samba

קצת בוסה-נובה נעימה בשביל הכיף

Fio Maravilha Wikipedia