ארכיון תג: selfie

אני מצלמת I'm Taking Photos

אני מצלמת את עצמי I'm taking a photo of myself

אני מצלמת את עצמי   I'm taking a photo of myself

בסביבה שלי, אני זו שמצלמת; לכן, לעתים נדירות יוצא שמצלמים אותי. לפחות יש סלפי.

In my surrounding, I'm the one who takes the photos; therefore, rarely do I get photographed. At least there is selfie.

 

אני בחלון

אני בחלון-מראה, אחד המוצגים בתערוכת אמנות ירוקה    Me in a mirror-window, one of the exhibits in the Green Art exhibition

סלפי Selfie

הצלמת בדימוי של עצמה כצל מצולם The photographer in the image of herself as a photographed shadow

הצלמת בדימוי של עצמה כצל מצולם   The photographer in the image of herself as a photographed shadow

פעם, בעידן הפילם, לא קראו לזה סלפי, אלא צילום עצמי. פעם, היה הצילום שונה, כמו דברים רבים שהשתנו לנו.

Once, in the age of film, they did not call it selfie, but self-timer. Once, photography was different, like many things that have changed for us.

לפני עידן הסמרטפון, אם היית רוצה לצלם את עצמך ו/או את עצמך יחד עם אנשים אחרים, היית צריכה להשתמש בטיימר. היה מין כפתור כזה במצלמה שיכולת לכוון זמן השהיה כדי שתוכלי להגיע ולהסתדר במקומך או עם המצולמים האחרים.

Before the smartphone era, if you wanted to photograph yourself and/or yourself together with other people, you had to use the self-timer. There was a button on the camera that you could set a time delay so that you could go and settle in your place or the other people you wanted to take a photo with.

היום, את פשוט מציבה את הסמרטפון מולך ומצלמת. פשוט, קל, מהיר.

Today, you just put your smartphone in front of you and take a photo. Simple, easy, fast.

הצלמת בדימוי נוסף של עצמה כצל מצולם   The photographer in another image of herself as a photographed shadow

הצלמת בדימוי נוסף של עצמה כצל מצולם   The photographer in another image of herself as a photographed shadow

 

 

היום הכי קצר בשנה The Shortest Day of the Year

בפתח חנות הפיצה Near the pizza shop

בפתח חנות הפיצה In front of the pizza shop

תהיתי, אם ביום הכי קצר בשנה גם הצרות קצרות. לקראת סוף היום, הגעתי למסקנה שלאו דוקא.

I was wondering if at the shortest day of the year, the tzures are shorter too. As the day ends shortly, I found out that it's not so.

צילום עם מוכר הפיצה Selfie wiz ze pizza man

סלפי עם מוכר הפיצה Selfie wiz ze pizza man