ארכיון תג: September eleven

היום בו התרסקו המטוסים The Day the Airplanes Crashed

Israel's Memorial to American's 9/11 Attack

 

כולנו זוכרות היכן היינו ומה עשינו ביום בו חטפו הטרוריסטים מטוסים וריסקו אותם על מטרות תמימות, כן? כולנו זוכרות את האימה, התדהמה, ההלם, נכון?

We all remember where we were and what we did on the day when the terrorists kidnapped and crashed the planes onto innocent targets, right? We all remember the horror, the consternation, the shock, yes?