ארכיון תג: seriously

ברצינות ? Seriously

Aphrodite's Child – Rain and Tears

"ברצינות?" קולה מביע תמיהה עמוקה, גבותיה מורמות אל על בארשת פנים שאינה רוצה להאמין. שניות לאחר מכן, באות הדמעות, זולגות על פניה באשד בלתי ניתן לעצירה.

"Seriously?" Her voice expresses deep wonder, her eyebrows are raised up in an expression that refuse to believe. Seconds later, the tears appear, running down her face like an unstoppable flood.

Anita Popović – Rain (Uriah Heep Cover)