ארכיון תג: Shabbat Shuvah 5780

שבת שובה ה'תשע"פ Shabbat Shuvah 5780

לאונרד כהן – מי באש

Leonard Cohen – Who by Fire

השכונה המתה רוב היום. נראה כאילו שמשבת לשבת השכונה הופכת להיות חרדית יותר ויותר. לא מתאים לי.

The neighbourhood was busy most of the day. It seems as if from one Saturday to another neighbourhood is becoming increasingly orthodox. It's not for me.

הלכתי לים כדי לחפש שקט מהמהומה. מסתבר שעוד המונים כמוני נמלטו לשם, אך כנראה מסיבות שונות ואחרות משלי ובעיקר כדי לתקתק עם המטקות. שקט לא היה שם.

I went to the sea to look for peace to avoid the turmoil. Apparently, crowds of people like me have fled there, but probably for various other reasons than mine, and mostly to play Matkot. There was no quiet.

במשפט אחד:

שבת שובה ה'תש"פ היתה שבת רועשת מאוד.

In one sentence:

Shabbat Shuvah 5780 was a very noisy Saturday.

ברברה סטרייסנד – אבינו מלכנו

Barbra Streisand – Avinu Malkeinu