ארכיון תג: sleep in the eyes

שינה בעיניים Sleep in the Eyes

Claudia Aguirre – What would happen if you didn’t sleep?

החל משעה מסוימת, בדרך כלל עשר בלילה, נעצמות לי העיניים. אני מתחילה לנקר כבר בשמונה, אבל מתאמצת להשאר ערה למענה.

Starting at a certain hour, usually at ten o'clock at night, my eyes start to close. I start pecking at eight, but I'm trying to stay awake for her.

"אין לי שינה בעיניים", היא נוהגת לענות לי עת אני שואלת אותה אם היא עייפה. "אני יכולה עוד." אני פורשת משום שאני מעדיפה להרדם בחדר השינה. אחרי שאני מתמקמת במיטה, תוך חמש עד עשר דקות, אני שומעת את נחירותיה מהסלון, עת היא נרדמת מול הטלויזיה.

"I don't have sleep in my eyes," she answers when I ask her if she is tired. "I can stay more." I retire because I prefer to fall asleep in the bedroom. After I get into bed, in five to ten minutes, I hear her snoring from the living room, as she falls asleep in front of the TV.

במשפט אחד:

לי תמיד היתה שינה בעיניים. עד עצם היום הזה.

In one sentence:

I always had sleep in my eyes. To this day.

Links:

Why do we get sleep in our eyes? By Jason G Goldman BBC Future site

Claudia Aguirre – The hidden brain in your skin

Claudia Aguirre – Neuroscience and Beauty