ארכיון תג: snap of a finger

לצאת מזה Snap out of it

מירי מסיקה – אישה חרסינה

Miri Mesika – Porcelain Woman

לפעמים, לא תמיד, אך זה בהחלט קורה, אפשר לצאת מזה.

Sometimes, not always, but it certainly happens, one can snap out of it.

כמו בנקישת אצבע, לפני רגע היית במצב מסוים והנה, לאחריו, את פתאום במצב אחר. לפעמים, במצב חדש, כזה שלא היית בו לפני כן.

Like a snap of a finger, a moment ago you were in a certain situation and then, you are suddenly in another. Sometimes, in new situation, such you had never been before.