ארכיון תג: Soylent Green

הכן קשישיך לחג Prepare Your elderly for the Holiday

מירי אלוני – אל תשליכני לעת זקנה

Miri Aloni – Do not Dump me in my Old Age

 

האסקימואים היו שולחים את הזקנים שלהם למות בשלג. בסרט "שמש ירוקה" היו עושים מהם מזון. מה אנחנו עושין עם קשישינו, איך אנו נוהגין בהם?

The Eskimos used to send their elderly to die in the snow. In the film "Soylent Green" they made food from them. What do we do with our elderly, how do we treat them?

Soylent Green – What Happens to the Elderly

 

קישורים:

תופעה מכאיבה – דווקא בערב החג: בני משפחה מותירים את קרוביהם הקשישים בחדרי המיון/אתר דבר ראשון

פרופ' ישראל (איסי) דורוןדילמת האסקימואים (או: מדוע לא לשלוח את כל הזקנים למות על קרחון נודד?)/ אתר נאמני תורה ועבודה