ארכיון תג: Sunday

עוד שבוע נפתח   Another Week is Unfolding

הוולווט אנדרגראונד – יום ראשון

The Velvet Underground Sunday Morning

יום ראשון אצלנו, בישראל, זה יום עבודה רגיל. השבוע שלנו נפתח ביום ראשון.

Sunday for us, in Israel, is a regular work day. Our week starts on Sunday.

עד כמה שאני מסוגלת לזכור, אהבתי את ימי ראשון. הם היו הבטחה לשבוע טוב, לימים טובים שטמנו בחובם כל מיני הפתעות נעימות ונחמדות. איני זוכרת את הסביבה שלי – הורי והשכנים – מתלוננים על ימי ראשון. אנשים אהבו לצאת לעבודה, כי משמעותה היתה יכולת לקיים את משפחותיהם, דבר שהיה הכי חשוב בימים ההם.

As far as I can remember, I loved Sundays. They were a promise for a good week, for good days that entailed all kinds of pleasant and nice surprises. I don't remember my surroundings – my parents and neighbours – complaining about Sundays. People loved going to work because it meant being able to provide for their families, which was most important in those days.

איזה כיף זה לפתוח את הבוקר ביום הראשון של השבוע עם תמונות של הנכדים ששלחה לי כלתי המהממת. מחמם את הלב מאוד, משום שאיני יכולה להתראות איתם בימים אלה. הכל חוששים מגל שני ומחכים לראות איך יתפתחו העניינים בתקוה שהנגיף לא יחזור. בתי ספר נסגרו אחרי שתלמידים ומורים נדבקו. לא נעים.

How fun it is to start the morning of the first day of the week with photos of the grandchildren that were sent to me by my stunning daughter-in-law. Warms my heart because I can't see them these days. Everyone is afraid of a second wave and waiting to see how things will develop hopping that the virus will not return. Schools closed after students and teachers became infected. Not good.

מאז חודש מארס, אנחנו חיות בתקופה של חוסר ודאות. קשה להעלות על הדעת שאנו חיות בתוך מגיפה. המלה הזו, 'מגפה', שייכת לתקופות נחשלות, לפני לפחות מאה שנים, שם לא היו בידי בני האדם האמצעים להתגונן מפני מחלות. קשה לעכל שנגיף מסוגל כך לשנות לנו את החיים, שאין אנו מסוגלות להתגבר עליו עם כל הטכנולוגיה המשוכללת והמתוחכמת שיש בידינו. הגענו לירח! נחתנו במאדים! איך אין אנו יכולות להדביר את הנגיף הזה? קשה להאמין שדבר כזה קורה בימינו.

Since March, we have been living in a time of uncertainty. It's hard to imagine that we live within a pandemic. This word, "pandemic", belongs to backward periods, at least a century ago, where humans did not have the means to defend themselves against disease. It's hard to digest that a virus is capable of changing our lives that way, which we can't defeat with all the advanced and sophisticated technology we have. We've reached the moon! We landed on March! How can we not overcome this virus? It's hard to believe that such a thing is happening in our days.

יום ראשון מתחיל ברכות, לאט, בסגירת קצוות מהשבוע שעבר. מחר אתחיל עבודות חדשות שהתקבלו היום. השבוע רק נפתח.

Sunday begins softly, slowly, with closing some edges from last week. Tomorrow I will start new tasks I received today. This week is just unfolding.

במשפט אחד:

השבוע נפתח. אני מצפה שיהיה זה שבוע טוב ומוצלח.

In one sentence:

The week started. I expect it to be a good and successful week.

שבוע נוסף עבר Another Week Passed

Anna Coote – The 21-hour work week

 

שבוע נוסף זז לנו קדימה ובלי שהרגשנו בכך, פתאום אנחנו בסופו. מדהים איך שהזמן חולף במהירות גם אם איננו נהנים.

Another week moved forward and without us paying attention, it suddenly ended. It's amazing how time passes quickly even if we do not enjoy it.

בשל חג השבועות שכיסה גם את יום ראשון, התחיל השבוע ביום שני. היה מוזר. החזיר אותי לימים בהם גרתי בחו"ל, שם מעולם לא יכולתי להתרגל לשבתון של יום ראשון, שלא לומר לעובדה שיום ששי הינו יום עבודה מלא, בניגוד אלינו, שזה חצי יום ובמקומות מסוימים אפילו אין עובדין בו.

Due to Shavuot, which also covered Sunday, this week began on Monday. It was strange. It brought memories of the days when I lived abroad, where I could never get used to Sunday as a resting day, not to mention that Friday is a full day's work, unlike in Israel, where it is a shortened (half) working day and in some places, people don't work on that day at all.

מעניין, שעל אף השבוע הקצר, היה לי הספק גדול יותר מאשר בשבוע רגיל. מדהים.

Interestingly, despite the short week, I was more productive than in a regular week. Amazing.

Sara Cameron – How to turn busy into balance

 

 

 

 

איבדתי אותך Lost on You

 

Christina Aguilera – You Lost Me

הרוח החזקה יללה בעוז, מבשרת את בוא הגשם הצפוי, אך הלא רצוי. עוד יום ראשון בארץ זרה, יום חופשי בו אין הגויים עובדים. קשה לי להתרגל לזה.

The strong wind howled intensively, announcing the coming of the expected but the unwanted rain. Another Sunday in a strange country, a day off. I find it hard to get used to this.

LP (Laura Pergolizzi) – Full Concert (Greece 2016)