ארכיון תג: sunset

ציפורים נודדות, קשת בענן   Migrating Birds, Rainbow

עיר בהפוגה בגשם A city at respite in the rain

עיר בהפוגה בגשם   A city at respite in the rain

נפלאה שקיעת שמש לנפש ההומה, שנאמר: "בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁכָּכָה לּוֹ בְּעוֹלָמוֹ".

Wonderful is the sunset for the moved soul, as it is said: "Blessed be the Lord our G-d, the King of the Universe, that his world looks like that".

אתמול, כשחזרתי מקניית הפטרוזיליה והשמיר ועוד כמה דברים קטנים, היתה הפוגה בגשם. בבוקר עוד הספקתי לתלות את הכביסה שחיכתה לתורה להתכבס והיא אף התיבשה ברובה. נשארו רק שני זוגות מכנסי ג'ינס ושתי עליוניות עבות שהשמש החלשה לא הספיקה ליבש. הורדתי את הכל ואת ארבעת הפריטים שנותרו, תליתי להתיבש על החבל מעל האמבטיה. זה יעיל בימים הספורים של החורף בהם הגשם אינו מאפשר תליה על החבל במרפסת המטבח.

Yesterday, when I came back from buying parsley, dill and some other small things, there was a respite in the rain. In the morning I managed to hang the laundry that was waiting for its turn to wash, and it even dried up. There were only two pairs of jeans and two thick tops that the weak sun couldn't dry. I took off everything and I hung the four remaining items to dry on the line over the bath. It is effective during the few days of winter when rain does not allow hanging on the line in the kitchen balcony.

עננים בשקיעה Clouds at sunset

עננים בשקיעה   Clouds at sunset

אני אוהבת עיר אחרי הגשם. איני אוהבת את הגשם, אך כן את השפעתו על מראה הטבע, העננים, המכוניות, הרחובות, בני האדם. עיר בגשם וגם אחרי הגשם נראית שונה מאשר בקיץ, מטבע הדברים. גם כשיש עננים בשקיעת השמש בקיץ, היא שונה מאוד משקיעת השמש דרך ענני החורף. שניהם מראות עוצרי נשימה, הרי בשקיעת שמש מדובר, אך בצורה שונה. מנפלאוֹת האחרוּת.

I love a city after the rain. I don't like the rain, but its effect on the sight of nature, clouds, cars, streets, people. Naturally, a city in the rain and after the rain looks different than in the summer. Even when there are clouds at sunset in the summer, it is very different from the sunset through the winter clouds. They both show breathtaking sights, since these are sunsets, but in a different way. From the wonders of differences.

הלכתי לכיוון הבית בזהירות רבה, משגיחה היטב לא להתקרב לשולי הכביש, אלא ללכת ליד הבתים והחנויות מאימת התזות המים מגלגלי המכוניות החולפות בשלוליות. בחורף יש להזהר מהדברים האלה. מדי פעם, הרמתי את ראשי כדי להביט במראות המרהיבים של העננים בשמיים, מראות מרחיבי-לב.

I walked toward the house with great caution, taking care not to approach the edge of the road, but to walk near the houses and shops from the dread of water splashes from the wheels of cars passing in the puddles. In the winter, one should be cautious of these things. Occasionally, I lifted my head to look at the spectacular sights of the clouds in the sky, joyful to the heart sights.

ציפורים נודדות בשמיים Migrating birds in the sky

ציפורים נודדות בשמיים   Migrating birds in the sky

להקת ציפורים חלפה בין העננים במעוף מרהיב. מיהרתי לעצור את הליכתי וחיפשתי מקום יבש להניח עליו את הסל שנשאתי על כתפי. לא ממש מצאתי, המדרכה היתה רטובה מאוד. מה עושה? עד שאמצא פיסת מדרכה יבשה, שהסיכוי לכך שואף לאפס – תחלוף הלהקה מעל לראשי ואפספס את הצילום. הנחתי את הסל בלי לחשוב יותר מדי והוצאתי את המצלמה מהתיק, ממהרת לכוון ולתקתק כדי להנציח את הרגע המופלא.

A flock of birds passed through the clouds with spectacular flight. I hurried to stop walking and searched for a dry place to put on the basket I carried on my shoulder. I didn't really find, the sidewalk was very wet. What could I do? Until I'd find a piece of dry sidewalk, which is unlikely to happen – the flock will pass over my head and I'll miss my photo. I put the basket down without thinking too much and took my camera out of the bag, hurrying to aim and click in order to commemorate the wonderful moment.

"יש קשת, הא?" שאלה מורת נהיגה מבעד לחלון המכונית שעצרה ברמזור האדום. התלמידה שלידה חייכה והנהנה בראשה.

חייכתי חזרה אל שתיהן. "לא, לצערי אין, אבל יש להקת ציפורים נודדות מדהימה."

"אה!" קראה מורת הנהיגה בהתלהבות. "אני אוהבת לצפות בציפורים במעופן! מראה מקסים כל כך!" בטרם הספקתי לענות, התחלף האור ברמזור והן זזו להמשך שיעור הנהיגה.

"There's a rainbow, huh?" Asked a driving teacher through the car window that stopped at the red traffic light. The student next to her smiled and nodded.

I smiled back at both of them. "No, unfortunately there isn't, but there is a flock of amazing migrating birds."

"Ah!" Exclaimed the driving teacher enthusiastically. "I love watching birds fly! Such a lovely sight!" Before I could answer, the traffic light switched on and they moved on with the driving lesson.

במשפט אחד:

כמה יפה הוא העולם!

In one sentence:

How beautiful is the world!

קיץ Summer

בנמל קיסריה At Caesarea Port

בנמל קיסריה   At Caesarea Harbour

איזו עונה נהדרת זו עונת הקיץ, נכון? מזג האויר הכי נעים שיכול להיות, מבחינתי.

What a great season is summer, isn't it? For me, it's the most pleasant weather.

ביאטריס הגיעה לכמה שבועות ארצה כדי לבלות איתי חלק מהקיץ. בחודש הבא אנו מתכננות חופשה בארץ אחרת. טרם החלטנו, אך בטוח שזה יהיה בארץ חמה. משום-מה, היא רוצה להראות לי את מרוקו. לי אין רצון להגיע לשם. אין לי שום חידק נדודים כמו שיש לה. היא ביקרה בארצות רבות בעולם. אני מסתפקת בסיפוריה המרתקים ובצפיה בסרטים דוקומנטריים על מקומות שמעניינים אותי.

Béatrice came to Israel for a few weeks to spend some of the summer with me. Next month we plan a vacation in another country. We have not yet decided, but it is certain that it will be in a warm country. For some reason, she wants to show me Morocco. I have no wish to go there. I don't have any wandering aspirations like she has. She visited many countries around the world. I make do with her fascinating stories and watching documentaries about places that interest me.

שקיעה בנמל קיסריה Sunset at Caesarea Harbour

שקיעה בנמל קיסריה   Sunset at Caesarea Harbour

חם. נעים. אנחנו מטיילות ברחבי הארץ במקומות שטרם הראיתי לה. היא מרותקת. לומדת להכיר את ארץ אבותיה, למרות שברור לשתינו שאין היא מתכוונת לקבוע את מקום מושבה פה. אנחנו נצטרך להמשיך לנדוד זו אל זו מדי כמה שבועות בטיסות שאין לי כוח אליהן. אבל אני אוהבת אותה, אז אין לי ברירה.

It's hot. Pleasant. We travel around the country in places I have not yet shown her. She is fascinated. She is getting to know the land of her ancestors, even though it is clear to both of us that she does not intend to establish her residence here. We will have to continue to wander to each other every few weeks on flights to which I have no power for. But I love her, so I have no choice.

Cliff Richard & The ShadowsSummer Holiday

"קריר", היא מעירה ומלטפת לי את היד. "קר לך?" אנחנו יושבות לסעוד את לבנו בארוחת ערב טעימה במרפסת מסעדה בנמל בקיסריה. רוח נעימה נושבת על פנינו, מפיגה את חום היום.

"לא נורא", אני עונה. "די נעים. הרבה יותר טוב מאשר בפנים, במזגן המקפיא."

היא מהנהנת, שותקת. ידה עדיין בתוך ידי. אפשר לשמוע את שכשוך הגלים המתרפקים על סלעי החוף.

"Chilly," she comments and strokes my hand. "Are you cold?" We are dining on the terrace of a restaurant in the port of Caesarea, having a delicious dinner. A pleasant breeze blows over our faces, easing the heat of the day.

"Not so bad," I reply. "Pretty nice. Much better than inside, in the freezing air conditioner."

She nods, silent. Her hand is still stroking mine. We can hear the wading of waves lurking on the shore rocks.

במשפט אחד:

כיף שיש לנו קיץ.

In one sentence:

It's great that we have summer.

The Lovin' SpoonfulSummer in the City

קיץ ישראלי ה'תשע"ט Israeli Summer 2019

ים ישראלי בשקיעה An Israeli sea at sunset

ים ישראלי בשקיעה   An Israeli sea at sunset

מה מאפיין את הקיץ הישראלי? החום הלוהט המשווע לבריזה מהים? הים? מטקות? אבטיח קר? גלידה נוזלת על פניו של ילד שמח? כל אלה ועוד?

What characterizes the Israeli summer? The hot heat desperate for a breeze from the sea? The sea? Matkot? Cold watermelon? Ice cream dripping on the face of a happy child? All these and more?

יאללה, מטקות ! Yalla, Matkot

יאללה, מטקות ! Yalla, Matkot

 

עלי אופק בוער On a Burning Horizon

פאבלו אלבוראן – לבסוף

Pablo Alborán – Por fin (Finally)

[lyrics in Spanish + English]

היום נכנע ללילה ושלח את השמש לישון. האופק בער בצבעים עזים של סרוב, אך אי אפשר היה לעצור את סיבוב כדור הארץ. הלילה, בתנועת ניצחון, הדליק את הירח והתחיל למלוך.

The day gave in to the night and sent the sun to sleep. The horizon burned with intense colours of refusal, but the earth rotation could not be stopped. The night, triumphantly, lit the moon and began to reign.

היא הושיטה לי את ידה, עיניה זהרורי אור. "בואי למים."

"את רוצה שאטבע!" קבעתי, ידי נחות בחיקי ללא כוונת תזוזה.

"לא תטבעי", התעקשה, ידה עדיין מושטת בהזמנה, מחוה לי לקחתה, "תני לי יד."

נתתי.

She reached out her hand, her eyes bright with little light shines. "Come to the water."

"You want me to drown!" I determined, my hands lay in my lap without movement.

"You won't drown," she insisted, her hand still outstretched with invitation, gesturing to me to take it. "Give me your hand."

I gave.

פאבלו אלבוראן עם אלחנדרו סאנס – מי

Pablo Alborán con Alejandro SanzQuién (Who)

[lyrics in Spanish + English]

הנשיקה שלה היתה כל-כך מתוקה, אפילו השמש השוקעת עצמה את עיניה.

Her kiss was so sweet, even the setting sun closed its eyes.

יפה שקיעת שמש Beautiful Sunset

ריטה – אני חיה לי מיום ליום

Rita – I Live from Day to Day

איני יודעת מה גרם לה להסתגר בביתה. מלבדי, אף אחת אינה דורכת על סף דלתה, גם לא אף אחד.

I do not know what caused her to shut up in her house. Apart from me, no one steps on her doorstep, nor does anyone.

מזה שנים שימי שלישי מוקדשים לה. אחרי האימון בפילאטיס, אני באה אליה ואנו סועדות יחד את ארוחת הערב.

For years I'm devoting Tuesdays to her. After my Pilates class, I come to her and we have dinner together.

רציתי לצלם את השקיעה אחר הצהרים. זו אמורה היתה להיות מהממת. צלצלתי אליה בתקוה להצליח לשכנע אותה לצאת מתוך הקליפה שלה ולבוא איתי. אני עושה זאת כבר שנים ללא הצלחה ולא ציפיתי יותר מדי, אך הופתעתי. אין לי מושג מה גרם לה לשנות את דעתה. אולי הטיפול הפסיכולוגי שהיא עוברת התחיל להשפיע לטובה.

I wanted to photograph the sunset in the afternoon. It was supposed to be stunning. I called her hopping to get her to come out of her shell and come with me. I've been doing it for years without success and I did not expect too much, but I was surprised. I have no idea what made her change her mind. Perhaps the psychological treatment she is undergoing has begun to have a positive effect.

קיי די לאנג – יחפה

k.d. lang – Barefoot

 

הסרנו כפכפינו מעל כפות רגלינו ופסענו יחפות על החול החמים. חשתי את ידה מזדחלת אל תוך ידי, כאילו היא נאחזת בי כדי לשאוב כוחות. יש לי מספיק לשתינו.

We removed our flip-flops from our feet and walked barefoot on the warm sand. I felt her hand touching mine, grabbing it as if she were clinging to me to draw strength. I have enough for both of us.

דיקלה – קופנגן

דיקלה – לב ים

 

שקיעת השמש, זריחת הירח Sunset, Moonrise

שקיעה בוערת Burning sunset

שקיעה בוערת Burning sunset

בתחזית הבטיחו לנו התקררות. למרבה ההפתעה, אפילו קיימו.

The forecast promised us that the weather will cool down. Surprisingly, it actually happened.

שקיעה בוערת Burning sunset

שקיעה בוערת Burning sunset

יצאתי אחר הצהריים לסידורים. השמש, בהתאם לשעון החורף המטופש, עמדה להפרד מאיתנו כבר בשעה ארבע. אם בקיץ יכולנו לבלות עם הילדים בשעות אחר הצהריים בגן השעשועים – אחרי החלת שעון החורף זה בלתי אפשרי. אף הורה ו/או סבתא שפויה לא תיקחנה את הילדים לבלות בחושך מחוץ לבית. פולניה אכן תשב בחושך לבד, ובשום אופן לא תבלה בחושך, גם לא עם הנכדים.

I went for some errands this afternoon. The sun, according to the stupid winter clock, was going to leave us at four o'clock already. If in the summer we could spend the afternoon with the children in the playground – after applying the winter clock it is impossible. No sane parent and/or grandmother would take the children out to play in the dark. A Polish woman would indeed sit alone in the dark, no way she'd spend time in the dark, even with her grandchildren.

ירח מציץ מבין העננים A moon peeks through the clouds

ירח מציץ מבין העננים A moon peeks through the clouds

כשחזרתי, שרר חושך מוחלט. רק הירח זרח והציץ מבין העננים.

When I came back, it was completely dark. Only the moon glowed calmly and peered through the clouds.

ירח בין עננים 5.12.17ב

ירח מציץ מבין העננים A moon peeks through the clouds

חמימות Warmth

 

#developingyoureye

מרפסת מול מרפסת זו עיר עם מרפסות משנות החמישים Balcony facing balcony, it's a city with balconies from the 1950's

ערב קיץ חמים. היום הלוהט מאחורינו ואנחנו מקבלות בברכה את הבריזה הנעימה הנושבת מן המערב. אנו יושבות על המרפסת בדירתנו שבקומה השניה וצופות בשכנים מסביב, היושבים אף הם על מרפסותיהם וצופים בשכניהם.

A warm summer evening. The hot day is behind us, and we welcome the pleasant breeze blowing from west. We are sitting on the balcony in our apartment which is on the second and last floor in the building. We watch the neighbours around us, who also are sitting on their balconies and watching their neighbours.

#developingyoureye

מבט אל השכנים מבעד לתריסים   View at the neighbours through the shutters

איננו מכירות אישית את רובם, אלא ממבטים הדדיים מן המרפסות או בפגישה מקרית בחצר וברחוב. אנו מכירות רק את אלה שבכניסה שלנו, שלוש משפחות נוספות מלבדנו. יחסי השכנות בימינו שונים מאוד מאלה שבשנות החמישים, התקופה בה נבנו הבניינים שברחובנו. פעם זה היה אחרת. "מרפסת מול מרפסת" לא היה רק ביטוי, אלא גם אורח חיים. הכל הכירו היטב זה את זה וזו את זו וידעו מה קורה בבתי השכנים.

We don't know most of them, only from mutual gazes from the balconies or by an unintended meeting in the yard or in the street. We know only those who live in our entrance, three families apart from us. The neighbourliness in our days is different to how it was in the fifties, the time the buildings in our street were built. It was different in those days. "Balcony facing balcony" wasn't just an expression, but a way of life. Everybody knew each other pretty well and knew what's going on at the neighbours' homes.

#developingyoureye

שקיעה בקיסריה Sunset in Caesarea

ממרפסתנו אין רואים לאופק ולכן אי אפשר לחזות בשקיעה. משום שאין מקום טוב יותר לחזות בפרישת השמש מאשר הים, אנחנו שמות פעמינו אל החוף האהוב עלינו, הוא חוף הים של קיסריה. כה מקסים לחזות בעתיקות שצבעיהן משתנים עם השמש השוקעת; עבר והווה בגווני שקיעה.

We can't see the horizon from our balcony; therefore, we can't watch the sunset from here. Since there is not a better place than the sea to watch the sun retiring, we take our paces to our favoured beach of Caesarea. So magnificent it is to watch the antiques, how their colours change with the sinking sun; past and present in sunset shades.

יוני רכטר וחברים – ערב עירוני (מתוך המופע "העיקר זה הרומנטיקה")

Yoni Rechter & friends – Urban Evening (from the show " The Main Thing is the Romance ")

בקצרה:

אני אוהבת ערבים חמימים, אפילו בעיר. אני אוהבת לראות איך התכלת העזה הופכת לגווני שקיעה עזים ואלה מתעדנים לצבעי פסטל עדינים המלווים את השמש הטובלת במים ופורשת למיטתה שבים.

In short:

I love warm evenings, even in the city. I like to see how the intense blue turns into deep sunset shades, and how they soften into delicate pastel shades which escort the sun dipping in the water and retires to her marine bed.

הגרובטרון – "ערב עירוני" (מתוך פסטיבל הפסנתר 2010)

The Gruvatron – Urban Evening (from the piano festival 2010)

גרסא יפה נוספת לשיר היפה הזה: אניה בוקשטיין ושי זלמן – ערב עירוני

Another beautiful version for this great song: Anya Buckstein & Shay Zalman