ארכיון תג: test

מבחן Test

מלך האריות – האקונה מטטה

The Lion KingHakuna Matata

"עברת את המבחן", היא אומרת לי בקול רך, "ועוד בהצטיינות יתרה."

"You passed the test," she says to me in a soft voice, "and with extra honours."

מבחן? אני? שׁוּ? "איזה מבחן?" אני שואלת בחשדנות.

A test? Me? What? "Which test?" I ask suspiciously.

היא מביטה עמוק בעיני ושותקת. גם אני מחרישה.

She looks deep into my eyes and remains silent. I'm silent too.

מדגסקר 2 – אני אוהב/ת לנענע

Madagascar 2 – I like to move it