ארכיון תג: The Greens and Pensioners of Hadera

בחירות 2018 לרשויות המקומיות Elections 2018 to the Local Authorities

דוכני המועמדים The candidate stands

דוכני המועמדים The candidate stands

 

לפני חמש שנים, בחרתי בקציר. היום, בחרתי בחדרה. היה מעניין גם היום.

Five years ago, I elected in Katzir. Today, I elected in Hadera. It was interesting today too.

 

דוכני המועמדים The candidate stands

דוכני המועמדים The candidates' stands

 

דוכן נציגי השכונות The representatives of the neighborhoods' stand

דוכן נציגי השכונות The representatives of the neighborhoods' stand

 

דוכן הירוקים והגמלאים The Greens and Pensioners' stand

דוכן הירוקים והגמלאים The Greens and Pensioners' stand

 

הבחירות והלכלוך The elections and their trash

הבחירות והלכלוך The elections and the trash

 

הביטלסהסוף

The BeatlesThe End

ובסופו של דבר, האהבה שאת מקבלת שוה לאהבה שאת נותנת…

And in the end, the love you take is equal to the love you make…