ארכיון תג: The Scroll of Revolt and Destruction

איך מתגלגלת תמונה How a Photo Rolls

מגלת המרד והחורבן, ד"ר חגי בן-ארצי Megilat Hamered veHahurban, Dr. Hagi Ben-Artzi

מגלת המרד והחורבן, ד"ר חגי בן-ארצי  Megilat Hamered veHahurban, Dr. Hagi Ben-Artzi

 

כך זה התחיל:

13.7.2017

שלום,

שמי … ואני עובדת במשרד הפרסום "…".

אנו מוציאים כעת ספר לד"ר חגי בן-ארצי בהוצאת ספריית בית-אל, הספר הוא על 9 באב וימי 'בין המצרים'. לשם כך אנו צריכים להשתמש בתמונת מערות ארבל, המופיעה בכתובת הזו:

האם נוכל להשתמש בה, ברשותכם, בספר שלנו?

בתודה מראש,

____

This is how it started:

Hello,

My name is… and I work at the advertising agency "…"

We now release a book by Hagi Ben-Artzi with the Sifriyat Beit-El publishing house, the book is about Tisha B'Av and Yemey Bein ha-Metzarim. We need to use the photo of the Arbel Caves which appears on this link:

Can we use it, with your permission, in our book?

Thank you in advance.

וכך זה הסתיים בטוב (הספר הגיע אלי לפני מספר ימים):

מגלת המרד והחורבן כריכה אחורית1

And this is how it ended well (I got the book a few days ago):

עמוד תודות

קרדיט לתמונה