ארכיון תג: To Land

לנחות To Land

John Denver & Olivia Newton – John Fly Away

אם כבר, עדיף להמריא מאשר לנחות, אך אין ברירה ואי אפשר להשאר למעלה לנצח. הירידה בלתי נמנעת. חבל. למעלה זה כיף.

It's better to take off than landing, but there's no choice and it's not possible to stay up forever. Going down is inevitable. That's a shame. Up there is fun.

Peter, Paul and Mary – Leaving On a Jet Plane