ארכיון תג: town

העיר הזו This Town

מסעדה סינית Chinese restaurant

מסעדה סינית Chinese restaurant

אני מטיילת בעיר הזו, מביטה באנשים המתהלכים ברחובותיה, כל כך שונה מאשר בשנה שעברה. עוד שנה רעה חלפה.

I am wandering around in this town, watching the people walking by in the streets, so different from last year. Another bad year past.

Adele – Hometown Glory