ארכיון תג: weather forecasting

חגיגת יומולדת מחר Birthday Celebration Tomorrow

 

The Muppet Show Band – Happy Birthday

הי, חזאים, מה התחזית הזו לגשם מחר? יש לנו חגיגת יומולדת משותפת לשני נכדים, אז אל תקלקלו לנו אותה עם התחזית הקודרת הזו!

Hey, forecasters, what is weather forecasting for rain tomorrow? We have a shared birthday celebration for two grandchildren, so don't spoil it with this gloomy forecast!

Happy Birthday, Peanuts Style!

היום, בחדשות של השעה שתיים בצהרים, התחילו עם זה, עם לבשר לנו על הגשם מחר והמשיכו עד הערב. הבטתי מבעד לחלון ולא הבחנתי בשום צל של ענן, שלא לדבר על ענן כלשהו. השמיים היו בהירים לגמרי כל אחר הצהריים, גם אחרי שהם הטבילו את השמש בים לשנת הלילה. הדלקתי את נרות השבת והתפללתי שכך זה ישאר גם מחר. מבחינתי, יכול הגשם להתחיל מחר בלילה (אני מרשה לו), זה יהלום היטב את המעבר הטפשי הזה לשעון חורף.

Today, on the two o'clock news in the afternoon, they started with this, with portending about the rain tomorrow, and continued until the evening. I looked through my window and didn't notice any shadow of a cloud, let alone a real cloud. The sky was completely clear of clouds the whole afternoon, also when it dipped the sun in the sea for its night sleep. I lit the Shabbat candles and prayed that it will stay that way also tomorrow. As far as I'm concerned, the rain may start tomorrow night (I allow it), it will fit well this stupid change to the winter clock.

The Smurfs – Happy Birthday

אני שואלת את עצמי ואת היקום, למה בשבת? מה יש לגשם לרדת בשבת, כשאנו רוצות לחגוג, להנות, לטייל? למה לא ביום ראשון? חזאים, נא להזיז את הגשם לימות החול!

I ask myself and the universe, why on Shabbat? Why does the rain have to fall on Shabbat, when we want to celebrate, have fun, to travel? Why not on Sunday? Forecasters, please shift the rain to weekday!

Happy Birthday with Sand Art