ארכיון תג: weekend

חלק ממך A Part of You

Ocean Jet – A Part of You

בזמן שבין הלילה של יום ראשון להשכם בבוקר יום שני, אני ישנה והיא באויר, חוזרת לביתה. אנחנו חיות מסופשבוע אחד למשנהו.

At the time between Sunday night and early Monday morning, I sleep and she is in the air, returning home. We live from one weekend to another.

שנים אני מיחלת לבת זוג שתגור איתי תחת אותה קורת גג, אך זה לא קורה. אילוצי החיים.

For years I have been craving for a spouse who will live with me under the same roof, but that doesn't happen. The constraints of life.

במשפט אחד:

קשה הפרידה.

In one sentence:

Departure is hard.

 

ג'ון לג'נד – כל כולי

John LegendAll of Me

 

סופשבוע בפאריז Weekend in Paris

אישתאר – בפאריז

Ishtar – À Paris

פאריז של היום אינה פאריז של פעם, לפני פיגועי נובמבר 2015 בפאריז. הפחד שורר בכל.

Today's Paris is not a Paris of yesteryear, just before the November 2015 attacks in Paris. Fear prevails everything.

אנחנו נמנעות מלצאת לרחובות, על לשבת בבית קפה אין מה לדבר, קניות אנחנו עושות באינטרנט. שתינו עדיין מעוניינות לחיות כמה שיותר.

We avoid going out into the streets, sitting in a café is out of the question, we do our shopping online. We both still want to live as much as possible.

ריף כהן – בפאריז [מלים]

Riff Cohen – À Paris [lyrics]

 

צילה דגןחבק אותי [מלים]

צילה דגן – חבק אותי (גרסת 2002)