ארכיון תג: Women's Conference

כנס נשים Women's Conference

כנס נשים Women's Conference

כנס נשים   Women's Conference

יש אנרגיה מיוחדת כשנשים מתכנסות יחד למען מטרה משותפת טובה.

There is special energy when women get together for a good common purpose.

ראש העיריה מברך The mayor greets

ראש העיריה מברך   The mayor greets

התכנסנו הערב, כמאה נשים בעלות עסקים בחדרה, כדי לקדם את עסקינו בפורום מיוחד לנשים. הוזמנתי לצלם את הכנס והנה כמה מתוך 163 התמונות שהמצלמה שלי תקתקה. היה לי כיף!

We gathered this evening, about a hundred women who own businesses in Hadera, to promote our business in a special forum for women. I was invited to take photos at the conference and here are a few of the 163 pictures that my camera clicked. I had fun!

אורחת הערב – צופית גרנט – אשת התקשורת המצליחה מדברת על הצלחה והעצמה נשית The guest this evening – Tzufit Grant – the successful media woman talks about success and empowerment

אורחת הערב – צופית גרנט – אשת התקשורת המצליחה מדברת על הצלחה והעצמה נשית   The guest  this evening – Tzufit Grant – the successful media woman talks about success and empowerment of women