ארכיון חודשי: ספטמבר 2017

יום כיפור ה'תשע"ח Yom Kippur 5778

התזמורת האנדלוסית הישראלית – סליחות בנמל תל אביב

The Israeli Andalusian Orchestra – Slichot at Tel Aviv Port

בית הכנסת הרפורמי השכונתי היה מלא מפה לפה, בקושי אפשר היה להכניס סיכה. העדפתי להשאר בחוץ, לשמוע את קולה הערב של החזנית ולצלם.

The neighbourhood reform synagogue was jam-packed, you could hardly put in a pin. I preferred staying outside, to hear the cantor's lovely voice and take photos.

התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את הפייטנית אורית עטר

The Israeli Andalusian Orchestra with Orit Attar

לוא יהי May it Be

שרית חדדלוא יהי

Sarit Hadad – Lu Yehi (May it be)

 

השיר של המלחמה ההיא, כמו המנון, חוזר אלי בכל שנה בזמן הזה, ערב יום כיפור, ומעלה שוב את שאי אפשר לשכוח.

The song of that war, like a hymn, comes back each year at this time, the evening of Yom Kippur, and again brings up what can't be forgotten.

 

המיניונים מאחלים גמר חתימה טובה

The Minions wish Gmar Hatima Tova

 

 

תמיד אהבת את התקופה הזו You Always Loved This Time of Year

Justin HaywardForever Autumn [lyrics]

הסתו כבר כאן. מתחיל להיות קריר בערבים. הרוח המנשבת בחוזקה מפיגה את חום היום ברגע שהשמש פורשת לה למנוחת הלילה. הלילות די קרים ודורשים שמיכת צמר.

Autumn is already here. It stars to be cool in the evenings. The wind blowing strongly soothes the heat of the day as soon as the sun sets for its night's rest. The nights are quite cold and require a woollen blanket.

 Moody BluesNights in White Satin

תמיד בתקופה הזו אני נזכרת בך, איך היית נושמת לרווחה על שהקיץ תם ושהחורף מתקרב. אני הייתי מקוננת לך על הקור הממשמש ובא ועל מזג האויר העגמומי הנכון לנו. בקיץ היינו מתווכחות על הדלקת/ כיבוי המזגן. את היית מדליקה ואני הייתי מבקשת לכבותו. בסופו של דבר, מצאנו פתרון: את היית מסתובבת בדירה בלבוש מינימלי עם המזגן הדלוק ואני הייתי לובשת חולצות ארוכות שרוולים ומתכסה בשמיכת צמר. אבל על פני הקפואות לא יכולתי לשים הגנה, גם לא על שפתי שהכחילו.

Always in this time of year I remember you, how you used to breathe a sigh of relief that summer was over and winter is approaching. I used to complain about the impending cold and the coming gloomy weather. All summer we used to argue about turning on/off the air conditioner. You turned it on and I asked to turn it off. In the end, we found a solution: you walked around the apartment in minimal attire with the air conditioner turned on, and I wore long-sleeved shirts, covering myself with a woollen blanket. But I couldn't defend my frozen face, also not my lips that turned blue.

Beth Gibbons – Autumn Leaves

אחר-כך הגענו לפתרון נוסף – להפרד.

Then we came to another solution – to break up.

Stay in – or Leave – a Relationship?

גמר חתימה טובה Gmar Hatima Tova

May you be inscribed in the book of life!

Elton John – Sorry Seems To Be the Hardest Word

 

הגם אתן אוהבות את הצביעות הזו של לברך איש את רעהו בברכות לקראת ראש השנה ויום כיפור בלי באמת להתכוון לכך, ויום לאחר מכן לחזור ולנהוג בזולת בצורה הרגילה, המזלזלת והכי רעה שאפשר?

You too love this hypocrisy of blessing each other towards Rosh Hashanah and Yom Kippur without really meaning, and the day after continue treating other people in the usual way, in a dismissive manner and the worst possible?

 

יהודית רביץ – סליחות

Yehudit Ravitz – Slichot (Venial)

***

עובדות Facts

מבט מהחלון אל שמיים מעוננים לקראת השקיעה A view from the window to cloudy skies before sunset

מבט מהחלון אל שמיים מעוננים לקראת השקיעה A view from the window to cloudy skies before sunset

לא היה טעם להכחיש. העוּבדות עמדו מול עיני, מסדרות עצמן כמו במסדר, מנומקות על ידה עד היסוד. לא היה שום טעם להכחיש.

There was no point denying it. The fact stood in front of my eyes, arranging themselves as in a roll call, reasoned by her to the core. There was no point denying it at all.

בעודה מדברת, השקפתי מבעד לחלון. לא יכולתי להישיר מבט אל עיניה, למרות שהיא חזרה ואמרה לי להביט אליה כדי לודא שאני אכן מבינה את מה שהיא אומרת. או אולי כדי לבדוק אם יש לי דמעות בשבילה. היו לי, אך נלחמתי בכל כוחי לבל יבצבצו. העדפתי להשקיף מבעד לחלון.

While she was talking, I looked out the window. I couldn't look straight into her eyes, though she kept asking me to look at her in order to make sure that I really understand what she was saying. Or perhaps to check if I have tears for her. I had, but I fought with all my might so they won't pop out. I preferred to look out the window.

שמיים מעוננים לקראת השקיעה cloudy skies before sunset

שמיים מעוננים לקראת השקיעה cloudy skies before sunset

 

 

 

שגרה Routine

 

כי ברחובות משתולל הפשע Since the streets are rampant with crime

כי ברחובות משתולל הפשע Since the streets are rampant with crime

כי ברחובות משתולל הפשע

Since the streets are rampant with crime

ובבית שורר אך רשע

And there is only evil in the house

יש יוצא ויש בא

Some go out and some come in

יש בא ואין יוצא

Some come in but nobody goes out

יש בא ואין יוצא Some come in but nobody goes out

יש בא ואין יוצא Some come in but nobody goes out

ורק בפארקים, שם הדשא ירוק

And only in the parks, where the grass is green

עת השמש מאירה מרחוק

While the sun shines from afar

ילדים מתרוצצים

Children running around

רודפים זה את זה

Chasing each other

בועטים זה בזה

Kicking each other

ולפעמים גם בכדור.

And sometimes the ball too.

תמימים…

Innocent…

 

ילדים מתרוצצים Children running around

ילדים מתרוצצים Children running around

 

 

אני לא כזו I'm Not Like That

Soraia – I'm Not Like Everybody Else

 

שתיהן לא היו מוכנות למה שעמד לקרות. שתיהן לא צפו את הבאות. לאחת היו ציפיות, לשניה כלל לא.

Neither was prepared for what was about to happen. Neither of them could foresee what was coming. One had expectations, the other none what so ever.

שבת שובה ה'תשע"ח Shabbat Shuvah 5778

צילום פסל סביבתי Photographing Environmental sculpture

צילום פסל סביבתי "זוג תרנגולים" Photographing an Environmental sculpture: Chicken & rooster

שעה לפני הארוע הודיעו לי להתארגן על עצמי ולצאת. אני הרי אשה גמישה עם זמן גמיש, כך שתוך פחות מן הזמן שהוקצב לי התיצבתי בפתח הבנין עם כל המתנות שהכנתי שבועות מראש, מוכנה ומזומנה להנות בכיף.

An hour before the event I was notified to gear myself up and go out. As a flexible woman with flexible time, I was able, in less than the time I was given, to stand at the entrance of my building with all the presents I prepared weeks ahead, ready to enjoy the day.

רק כשהייתי בתוך המכונית, ישובה בין שני נכדַי המקסימים, מפטפטת איתם בכיף, נזכרתי איזו שבת היום ומה היא מסמלת לי. אני בספק אם הייתי מוותרת על הבילוי הזה לוא הייתי מודעת לזה לפני כן. אני משתדלת לחיות את היום ולמצות את הרגע עד כמה שאפשר, כי אחר כך זה לא עכשו ומה שלא נעשה כשאנו מסוגלות עדיין, כבר לא יהיה אותו הדבר.

Only when I was in the car, seated between my two lovely grandchildren, enjoying chatting with them, I remembered which Shabbat it was and what it symbolizes for me. I doubt if I would skip this pastime if I was aware to this before. I'm trying to live the day and exhaust the moment as much as possible, because later isn't now and what isn't done while we are still able, won't be the same anymore.

היתה שבת נעימה, כיפית ומוצלחת.

It was a lovely, fun and successful Shabbat.

צילום בפארק Photographing in the Park

צילום בפארק Photographing in the Park

סעודת ראש השנה ה'תשע"ח Rosh Hashanah 5778 Feast

Shanah Tova (Hebrew version)

איזה כיף שיש משפחה גדולה; כך, אפשר לגוון ובכל פעם להתארח אצל מישהו אחר. שמח!

It's fun having a big family; this way, you can diversify and be a guest at somebody else's home. Everyone is happy.

Shanah Tova Dance

 

פרפר נחמד – ראש השנה

What do WE Eat on Rosh Hashanah Feast

להשליך, להשליך ולהשליך Cast, Toss and Throw

קילי הלפרין – תשליך

לקראת אחר הצהרים, נהרתי יחד עם המוני בית ישראל אל מקור מים קרוב, הוא בית הכנסת השכונתי, בו נמצא בור מים שנחפר במיוחד למטרת קיום מנהג "תשליך".

Towards the afternoon, I flocked along with the masses of Israelis, to a near water source, which is the neighbourhood synagogue, where a cistern was excavated for the customary Tashlich.

הרי איני דתית, אך אוהבת לקיים כמה מנהגים כדי לשמור על המסורת. בכל זאת, אני עדיין יהודיה. ניערתי את חטאי, השלכתי את עוונותי, יידיתי ממני והלאה את עבֵרותי בתקוה לשנה טובה ושופעת מכל טוב, אך טוב.

Since I'm not religious, I still like to practise a few habits in order of keeping the tradition. After all, I'm still Jewish. I shook my sins, I threw away my iniquities, I tossed away my offences with hope for a good year, abundant of all good, only good.  

לְשָׁנָה טוֹבָה תִּכָּתֵבוּ וְתֵחָתֵמוּ!

May you be written and sealed for a good year!

Kaley Halperin – River